Pane velvyslanče Koláři, máte v revíru škodnou!

Pane velvyslanče Koláři, máte v revíru škodnou!

Dostal se mi do rukou e-mail zaslaný dne 14.10.2011 českému advokátovi z velvyslanectví ČR v Moskvě na jeho žádost o poskytnutí informací o dodržování lidských práv v Rusku, ze kterého cituji:

Vážený pane,

podle našich zkušeností v Ruské federaci jsou dodržována základní lidska práva tak, jak jsou uváděna v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a případná tvrzení o opaku jsou motivovány obvyklou snahou žadatelů vyhnout se trestu. Máme i zkušenosti z vězeňských zařízení, kde jsme se s žádnými případy mučení či ponižování vězňů nesetkali…

S pozdravem
Ing. Jan Mráček, vice-konzul ZÚ Moskva

Taky jsem si přečetla rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10.1.2012 „Ananyev a další proti Rusku“, týkající se masového ponižujícího zacházení a trestání v ruských věznicích.

Z tiskové zprávy ESLP v uvedené věci:

http://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/233813e697620022c1256864005232b7/ca28dd32ff7fec27c1257980003654d1?OpenDocument

„Rusko musí přijmout naléhavá opatření, týkající se nelidských a ponižujících podmínek vazby (pilotní rozsudek): věc se týkala stížností žalobců na to, že byli drženi v nelidských a ponižujících podmínkách ve vazebních centrech, zatímco čekali na soudní přelíčení. Žalobci jsou ruští státní příslušníci, kteří byli zadržováni – v různých obdobích v letech 2005 a 2008 – v různých vazebních věznicích v Rusku. Konkrétně pan Ananyev byl v roce 2007 držen asi dva měsíce v cele o rozměrech 15 m2, ve které bylo 13 míst na spaní, ale sdílel ji až s 20 dalšími vězni….“

Nemá cenu se dále rozepisovat o zprávách mezinárodních i ruských lidskoprávních organizací o mučení v ruských věznicích, které nejsou pro slabší povahy jako výše uvedené rozhodnutí ESLP.

Jen přemýšlím „jak utopit ing. Mráčka“…

Hana Demeterová