Turecko nevydalo Gruzii Gurama Gogua

http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=12648&lang=eng

Text version

Turkey Refused Georgia to Extradite Guram Gogua

09.12.2010

Turkish court refused the prosecutor’s office of Georgia to extradite Guram Gogua – a head of the Art Group and business-partner of Kibar Khalvashi.

The attorney of Gogua Soso Baratashvili confirmed the information with the Interpresnews and added that Turkish court decided to release Gogua from imprisonment.

Baratashvili clarified that Turkish lawyers also protected Gogua at the court together with Georgian attorneys. The defense side provided the court with valid evidence why Gagua was not to be extradited to Georgia.

The provided documents demonstrated that Gogua was persecuted on political grounds; they also proved judiciary and human rights violations in regard with Gogua’s prosecution. The Chief Prosecutor’s Office of Georgia will comment on the fact later.

http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=12648&lang=eng~~V

Turecko Odmítlo Gruzii vydat Gurama Gogua

09.12.2010

Turecký soud odmítl státní zastupitelství Gruzie o vydání Gurama Gogua - hlavu Art Group abusiness a partnera Kibara Khalvashi.

Advokát Gogua Soso Baratashvili potvrdil informace s Interpresnews a dodal, že turecký soud rozhodl propustit Gogua z vězení.

Baratashvili objasnil, že turecké právníci také chránili Gogua u soudu společně s gruzínskými advokáty.Obhajoby strana poskytla soudu platné důkazy, proč Gagua neměl být vydán do Gruzie.

Poskytnuté doklady prokázaly, že Gogua byl pronásledován z politických důvodů, ale také dokázaly, že v soudnictví porušování lidských práv v souvislosti se stíháním Gogua je.  Nejvyšší státní zastupitelství Gruzie bude komentovat skutečnost později.