Gen. řediteli vězeňské služby SR

od: hana.demeterova@gmail.com
komu: SekretariatGR@zvjs.sk

kopie: KVIECINSKA Jana <jana.kviecinska@justice.sk>, KOLIKOVA Maria <maria.kolikova@justice.sk>

18.3. 2011  10:31
Generálny riaditeľ ZVJS plk. Mgr. Róbert MUDRONČEK

Vážený pane řediteli,
dozvěděli jsme se od Aliho Ibragimova, že jste ho navštívil v trenčínské nemocnici.
Prý jste byl udiven, že si stěžuje na hubnutí, když dle lékařky měl dříve 66kg a nyní má 70 kg. Podívejte se, prosím, na jeho foto v článku z r.2007. Ali měl 89-90 kg, teď má 70.
http://korzar.sme.sk/c/5746165/cecensky-bojovnik-sa-pobil-v-kosickej-vazbe.html

Sdělili mu, že „prý“ se u něj staré žaludeční vředy zahojily, ale našli mu nový. Krev prý může kašlat z toho (na to si stěžuje již dlouho). Ptali jsme se 4 lékařů, každý říká, že pokud by kašlal krev kvůli vředu, tak by to byl už velmi vážný stav, jinak to není možné!
Lékařka v Košicích nám osobně tvrdila, že za celých 5 let si na žaludeční vředy nestěžoval.
My jsme však v listopadu 2010 osobně informovali vedoucího lékaře věznice o tom, že 15 let trpí žaludečními vředy, že už půl roku občas kašle krev, a stěžuje si na bolesti břicha.
Také jsme prosili psychologa – Ali o něj žádal již několik měsíců, ale zbytečně! Přitom si neustále stěžuje na psychické problémy, které – JAK SÁM přiznává, se stávají nezvladatelnými. To se projevilo např. při napadení spoluvězně, kdy provokace stačila k tomu, aby se dostal do ještě tíživější situace, než ve které se nachází za 5 let věznění bez soudu a vyšetřování, s těžkým posttraumatickým syndromem z dlouhých let války.
Lékařka nám ale před dvěma týdny tvrdila, že je psychicky i fyzicky zcela zdráv!

Když jsme v únoru 2011 požádali ředitele věznice p.Horvátha, aby nám sdělil, jak dlouho během těch 5 let byl Ali sám v cele, řekl, ať mu napíšeme, že nám to v odpovědi sdělí. Když jsme mu napsali, po delší době odpověděl, že se máme obrátit na Generální ředitelství.

Toto tedy činíme a žádáme Vás o informaci (kopie plných mocí od p.Ibragimova byly předány v Košicích ve věznici i u soudu) pro potřeby Evropského soudu pro lidská práva:
- jak dlouho se Ali Ibragimov nacházel sám v cele a v jakých časových obdobích během 5 let vazby v Košicích?
- jak dlouho z toho byl v cele cca 3x6m, kde uvnitř byla odděleně vyrobená „klec“ (Ali „žil“  v prostoru mezi mřížemi – jedna byla ode dveří vzdálena cca 2 m, druhá od okna cca 1m)
Dle informací od Aliho byl vždy sám převážnou část roku. Vedení věznice nám tvrdilo, že prý to bylo na jeho žádost. Ali přiznává, že když mu řekli, že mu dají do cely nemocného člověka (měli říct, že má všelijaké nemoci), ve svém špatném zdravotním stavu to odmítl. Jinak neustále prosil, aby nebyl sám, že z toho začíná ztrácet rozum.
Také bychom Vás rádi informovali o případu „napadení“ dozorce Alim (dokumentaci máme k dispozici) a rozporech v této věci. Když jsme požádali o vysvětlení konání jeho podřízených ředitele Horvátha, ten nám řekl, že se tím zaobírá policie, že to není v jeho kompetenci. Na otázku, proč k věci není přiložena nahrávka z videokamery na chodbě, ale pouze nic nedokazující fotografie (kromě toho, že Ali leží na zemi a nad ním stojí několik osob), nám sdělil, že mají starý kamerový systém. V policejních protokolech jsme vyčetli následující:

Napadnutý npráp.Takáč 31.8. 2010 v Záznamu o použití donucovacího prostředku podepsal: „ma oboma rukami chytil za krk“

ale 19.11. už do protokolu na policii podepsal následující text:

- otázka vyšetrovatela: „Chytil vás obviněný rukami za krk?“
- odpověď: „Nie, lebo nestihol, ale jeho ruky už som doslova na krku cítil a v poslednej chvíli pred zovretím som útok odvrátil“

ALE: svědkové-dozorci (v protokolech podepsali, že jsou „bez pomeru“ k stranám) popisují  „útok“ Aliho Ibragimova v košické věznici na verejného činitela takto:

1.“zaútočil na kolegu Takáča tak, že mu chytil rukou hrtan“ (npor.Božík),
2.“ ten do něho vtedy sotil a chytil ho rukami za krk“ (ppráp.Bernár),
3.“v momente skočil na kolegu Takáča a rukami ho začal škrtitˇ za krk“ (npráp. Bocák)
4.“následně obviněný Ibragimov fyzicky napadol príslušníka zboru  npráp.Takáča  a to sposobom, že ho chytil pod krk“ (kpt.Rendoš)
5.“obviněný Ibragimov  ho chytil pod krk“ (príp.Pekl’anský)

Snad nás pochopíte, že důvěru ve vězeňský personál bohužel mít nemůžeme.

Také bychom se chtěli zmínit o Aslanovi Jandievovi, který se nachází ve vazbě v Banské Bystrici. Co je velmi vážné: máme plnou moc od Aslana na zastupování i ve věcech azylu, ale zadržují mu veškerou naši poštu!
Když jsme k němu přijeli poprvé v únoru 2011, asi 300 stran dokumentace, kterou jsme mu posílali ve třech zásilkách, mu dali do ruky až 5 minut před naší návštěvou. To znamená, že zadržovali 3 týdny důležité dokumenty, které měl přiložit k žádosti o azyl!!!
Teď jsme zjistili, že opět naši korespondenci po 2 týdnech od odeslání nedostal!

Budeme Vám vděční za výše žádané informace a za nápravu uvedených skutečností.
S pozdravem
Hana Demeterová (zpracovala)
Michael Kocáb
Viktor Fainberg
Imran Ezheev
Jana Ridvanová

od: hana.demeterova@gmail.com

komu: SekretariatGR@zvjs.sk

kopie: KOLIKOVA Maria <maria.kolikova@justice.sk>,
KVIECINSKA Jana <jana.kviecinska@justice.sk>

24.3. 2011  10:36
Generálnemu riaditeľovi ZVJS plk. Mgr. Róbertu MUDRONČEKOVI

Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás s prosbou o prošetření nepravdivých údajů v lékařské propouštěcí zprávě z vězeňské nemocnice v Trenčíně ohledně p.Aliho Ibragimova (viz. příloha).
Uvedené údaje by mohly mít velmi neblahý vliv na další osud p.Ibragimova, nebýt svědků, kteří je mohou zcela vyvrátit, a to především vzhledem k tomu, že nezodpovídají skutečnostem, popisovaným v obhajobě zaslané soudům.
O Aliho ztrátě na váze a vyvracení tohoto tvrzení lékařem jsme Vám již psali v minulé žádosti o prošetření.

Do opravdového údivu nás však přivedla tvrzení: „Psych. stav t.č. stabilizovaný, neudává psych. ťažkosti…Bez známok výraznějšej depresie… Adaptačné poruchy.“
Ali Ibragimov měl 17 let, když začala válka, studoval právnickou fakultu, kterou musel opustit. V Čečensku, kde žil, bylo zavražděno cca 250 000 civilistů, z toho 60 000 dětí. Ztratil většinu příbuzných včetně otce, bratrovi uřezali hlavu a tělo spálili. Při bombardování rodné vesnice ruskou armádou v r.2000 pomáhal pohřbívat 170 mrtvých – příbuzných, sousedů, kamarádů. Po těchto události odešel bojovat do hor. Pak se mu povedlo od vší té hrůzy utéct na Slovensko, kde však místo možnosti začít normálně a svobodně žít sedí neodsouzený člověk již 5 let ve vězení, převážnou většinu této doby SÁM v cele, většinou sám i na denní hodinové procházce po vězeňském dvoře. Příbuzní mu posílají dopisy, které nedostává (doručen byl za 5 let jen jeden). Matka je v Čečensku těžce onkologicky nemocná. Celé roky nad ním visí hrozba nejisté budoucnosti, možné deportace do Ruska, politický nespravedlivý soud a bestiální mučení v ruskýchvěznicích jako v mnoha zdokumentovaných případech jiných Čečenců. Ali Ibragimov si nám od 11/2010, kdy jsme ho poprvé navštívili (předtím opakovaně v dopisech příbuzným a známým), stěžuje na vážné psychické problémy, deprese, neovladatelné momenty agresivity, a naprostou ignoranci tohoto stavu lékařským personálem přes četné prosby o pomoc. Přestože na webových stránkách se píše o moderním psychologickém diagnostickém centru v košické věznici, Alimu za celých 5 let, ani po našich opakovaných žádostech, nebyla umožněna ani schůzka s psychologem.
Pouze po našem opětovném naléhání se s ním v 2/2011 na několik minut sešel psychiatr, který také dle konstatování ošetřující Aliho lékařky sděli, že je Ali psychicky zcela v pořádku. Jeho lékařský nález nám lékařska slíbila, ale nepředala.
V lékařských zprávách není ani zmínky o příznacích těžkého posttraumatického syndromu (válka a následující prožité události),pouze v závěrečné diagnostické části z trenčínské nemocnice z 3/2011 zcela jednoznačně nesprávný závěr: „Adaptačné poruchy podla dokumentácie“.

Dále se v propouštěcí zprávě při diagnostikovaných žaludečních vředech uvádí, že opětovně se bolesti břicha zhoršily od januára 2011, a že krev kašlal pouze 2x v 11/2010.
Tyto informace se nezakládají na pravdě, protože p.Ibragimov si prokazatelně na bolesti břicha stěžuje po celou dobu pobytu na Slovensku, včetně  5 let pobytu v košické věznici, a v novembri 2010 jsme osobně s p.Imranem Ezheevem na neustálé bolesti a na občasné vykašlávání krve během posledního půl roku upozorňovali vězeňského lékaře A.Gábora, který tvrdil, že nic neví ani o tom, že p.Ibragimov trpí 15 let žaludečními vředy, ani že po příjezdu do SR ho léčili už v Sečovciach. V únoru 2011 nám ošetřující vězeňská lékařska opět tvrdila, že o žádných žaludečních vředech ani kašlání krve nic neví.
Máme k dispozici také dopis spoluvězně Rosenberga z 2/2011, který uvádí, že Ali vykašlává chuchvalce krve téměř každý den.

„Pískanie v lavom uchu, t.č. neobťažujúco…“ uvádí se dále ve zprávě.
P. Ibragimov si nám již v 10/2010 již stěžoval, jak velmi ho trápí pískání v uchu neznámého původu. Upozorňovali jsme na to také lékaře. Nejedná se tedy o „neobťěžujúci stav“, který by si nezasloužil řádného vyšetření.

Předem děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Hana Demeterová (zpracovala)
Michael Kocáb
Viktor Fainberg
Imrat Ezheev
Jana Ridvanová

Od: hana.demeterova@gmail.com

Komu: SekretariatGR@zvjs.sk

Kopie: KVIECINSKA Jana <jana.kviecinska@justice.sk>, KOLIKOVA Maria <maria.kolikova@justice.sk>

27.3. 2011   9:07

doplnění k věci Aliho Ibragimova

k rukám gen.řed. ZVJS plk. Mgr. Róberta Mudrončeka

Vážený pane,

v doplnění k věci p. Aliho Ibragimova (t.č. ÚVV Košice) upozorňujeme na následující fakt:

v lékařské zprávě z nemocnice v Trenčíně z 8.3.2011 se uvádí: úrazy-r.2004-zlomenina lícnej kosti vl’avo…

P. Ibragimov ale na levé straně lícní kost zlomenou nikdy neměl. Naopak, stěžoval si v r.2010 na zlomeninu PRAVÉ lícní kosti, a to po jakoby jím uskutečněném napadení na dozorce Tkáče. Tehdy byl dozorci zbit na chodbě, když k němu na kontrolu přišli ne jako obvykle 2-3 dozorci, ale 6 lidí – a 3 sledovali zpovzdálí.  Kamerové záběry se údajně kvůli starému systému nedochovaly, jen několik fotografií, kde Ali leží na zemi a nad ním se sklánějí dozorci – viz. příloha.

V příloze také zasíláme tehdejší lékařskou zprávu. Tehdy mu lékařka v ÚVV Košice tvrdila, že kost zlomenou nemá.

Žádáme Vás o prošetření výše uvedeného.

S díky a pozdravem

Hana Demeterová (zpracovala)

Michael Kocáb

Viktor Fainberg

Imrat Ezheev

Jana Ridvanová

2011/4/11 Šnírerová Anita, Mgr. <Anita.Snirerova@zvjs.sk>

Vážená pani Demeterová,

v prílohe Vám posielam odpoveď na Vaše podnety.

S pozdravom

kpt. Mgr. Anita Šnírerová

refetát administratívnych činností a styku s verejnosťou

organizačno-právny odbor

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátová 1

813 04  Bratislava

Tel: 02/208 31 117

Fax: 02/208 31 697

e-mail: snirerovaa@zvjs.sk

web: www.zvjs.sk

From: Hana <hana.demeterova@gmail.com>

Date: 2011/4/11

Subject: Re: Odpoveď

To: „Šnírerová Anita, Mgr.“ <Anita.Snirerova@zvjs.sk>

Vážený pane generální řediteli,

postrádáme údaj o zlomené čelisti – dle zdrav. dokumentace z ÚVV Košice na jedné straně, dle údaje z Trenčína na druhé.

Nesouhlasíme s Vašimi závěry a Váš výrok, že zpochybňování závěrů lékařů (psychiatrů) může být urážlivé, je v souvislosti se „stanovením diagnózy“ ohledně psychického stavu p. Aliho Ibragimova nelidský.

Poukazujete na analýzu záběrů z průmyslové kamery: analýza však poskytnuta nebyla (videozáznam), pouze nic neříkající fotografie.

Jsme velmi zklamaní z Vašeho postupu.

Hana Demeterová

Vážená paniHana Demeterová[mailto:hana.demeterova@gmail.com]

•                                                                      •

Váš list zo dňa18.03.2011; 23.3.2001; 27.03.2011 Naše číslo                                    GR ZVJS-41-31/11-2011 Vybavuje/linkapplk. JUDr. Ing. Klištinec/120 Bratislava08.04.2011

Vec:

Šetrenie podnetu  –  o d p o v e ď

Vážená pani Demeterová,

v súvislosti s Vaším podnetom, ktorý ste zaslali e-mailom na Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže dňa 18.03.2011 a dňa 24.03.2011 (doplnenie podnetu dňa 27.03.2011) vo veci:

–    zadržiavania korešpondencie obvinenému Aslanovi Jandievovi,

umiestnenie v podmienkach výkonu väzby a použitie donucovacích prostriedkov proti obvinenému Ibragimovi Aliho Nurdovičovi,

–    nepravdivých údajov v lekárskej prepúšťacej správe z nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne ohľadom Aliho Ibragimova,

Vám zasielam nižšie uvedenú odpoveď.

Za účelom preverenia Vami uvádzaných skutočností som nariadil vykonať operatívnu kontrolu v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne (ďalej len ,,nemocnica Trenčín“), v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici (ďalej len ústav ,,Banská Bystrica“), v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach (ďalej len „ústav Košice“).

Kontrola bola v uvedených ústavoch vykonaná v dňoch  24. – 25.03.2011.

Výsledky šetrenia jednotlivých podnetov:

Vo veci: „zadržiavania korešpondencie obvinenému Aslanovi Jandievovi“

V čase výkonu operatívnej kontroly bol obvinený Aslanov Jandievov umiestnený                v nemocnici v Trenčíne, na základe preeskortovania z ústavu Banská Bystrica,                         zo dňa 22.03.2011. Vedúci preventívno-bezpečnostnej služby a zástupca vedúceho výkonu trestu odňatia slobody predložili kontrolnej skupine dostupné podklady za účelom zistenia dôvodu zadržiavania korešpondencie. Z predmetnej predloženej dokumentácie bolo zistené, že v nemocnici v Trenčíne korešpondenciu obvinený Aslanov Jandiev ku dňu vykonania operatívnej kontroly neobdržal.

Ďalšia činnosť operatívnej kontroly bola zameraná na zistenie relevantných dôvodov, vedúcich k zadržaniu predmetnej korešpondencie v ústave Banská Bystrica. V zmysle § 64 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon                o výkone väzby“) práva podľa § 19 až § 21 (návštevy, korešpondencia, používanie telefónu) sa u obvineného, ktorý je vo väzbe podľa odseku 1 (predbežná a vydávacia väzba), vykonávajú len so súhlasom súdu, ktorý rozhodol o vzatí do väzby.

Korešpondencia adresovaná obvinenému Aslanovi Jandievovi do ústavu Banská Bystrica na základe vyššie uvedeného bola odposlaná súdu, ktorý rozhodol o vzatí do väzby, t. j. Krajskému súdu do Trnavy (ďalej len ,,krajský súd“). Dňa 28.02.2011 bol ústavu Banská Bystrica doručený list JUDr. Vladimíra Tencera, sudcom krajského súdu, príslušného                     v uvedenom konaní, v ktorom dáva ústavu Banská Bystrica súhlas na vykonávanie práv obvineného Aslana Jandieva podľa § 19 až § 20 zákona o výkone väzby. Súčasne                               s uvedeným listom bola do ústavu doručená aj predmetná korešpondencia, ktorá bola obvinenému dňa 01.03.2011, t. j. nasledujúci deň vydaná. Od doručenia uvedeného listu               od príslušného sudcu sa korešpondencia vydáva už len prostredníctvom ústavu.

Záver: Korešpondencia obvinenému Aslanovi Jandievovi bola vydávaná v súlade               so zákonom tak, ako vyplýva z textu zápisu z predmetnej kontroly.

Vo veci: „umiestnenia a podmienok výkonu väzby a použitia donucovacích prostriedkov proti obvinenému Ibragimovi Aliho Nurdovičovi“

Ubytovanie

Obvinený Ibragimov Ali Nurdovič je vo väzbe od 30. apríla 2006 – väzba trvá k dnešnému dňu. Chronológia samostatného ubytovania z predložených centrálnych indexov obvinených č. 49/2005, 19/2006, knihy umiestnenia obvinených na celách ev. č. 45/2005, knihy premiestnenia obvinených ev. č. 14/2006 a z aplikácie VVVT:

 • 03.05.2006 – 16.05.2006           13 dní,
 • 12.03.2007 – 15.03.2007             3 dni,
 • 21.03.2007 – 29.03.2007             8 dni,
 • 18.04.2007 – 09.05.2007            21 dní,
 • 21.05.2007 – 19.06.2007            29 dní,
 • 12.07.2007 – 28.07.2007            16 dní,
 • 15.05.2008 – 07.07.2008            43 dní,
 • 29.102008 – 10.11.2008             12 dní,
 • 13.12.2008 – 04.06.2009          202 dní,
 • 07.07.2009 – 30.11.2009          114 dní,
 • 12.01.2010 – 20.01.2010              8 dní,
 • 01.06.2010 – 09.06.2010              8 dní,
 • 31.08.2010 – 12.11.2010             72 dní,
 • 15.12.2010 – 16.02.2011             62 dní,

Z uvedeného obdobia bol obvinený Ibragimov Ali Nurdovič 610 dní ubytovaný sám             na cele. K jednotlivým obdobiam samostatného ubytovania ústav Košice doložil ,,Ohlásenie žiadosti obvineného“ ,,Súhlasím s tým, že budem dočasne ubytovaný sám“ zo dňa: 30.10.2008, 15.12.2008, 01.04.2009, 29.10.2010, 12.01.2011.

V jednotlivých celách, v ktorých bol obvinený ubytovaný, bola ubytovacia plocha v zmysle § 12 ods. 1 zákona o výkone väzby; obvinenému sa poskytne ubytovanie v cele, ubytovacia plocha pre obvineného v cele je najmenej 3,5 m²; ak sa nadmerne zvýši počet obvinených v ústave, možno ubytovaciu plochu na nevyhnutne potrebný čas znížiť.

Záver: Samostatné ubytovanie obvineného Ibragimova Aliho Nurdoviča trvalo spolu 610 dní. Príslušný ústav doložil súhlas so samostatným ubytovaním obvineného zo dňa : 30.10.2008,            15.12.2008, 01.04.2009, 29.10.2010 a 12.01.2011, čím je dostatočne preukázané,                   že obvinený so samostatným ubytovaním súhlasil. V jednotlivých celách, v ktorých bol obvinený Ibragim Ali Nurdovič umiestnený, bola dodržaná minimálna ubytovacia plocha                 v súlade so všeobecne – záväzným právnym predpisom.

Poskytnutie psychologických služieb

Vo veci namietania neposkytnutia psychologických služieb obvinenému uvádzame,             že v aplikácii VVVT je uvedené, že obvinenému Ibragimovi Ali Nurdovičovi bola poskytnutá psychologická služba dňa 22.02.2011 na základe jeho vlastnej žiadosti v ústave v Košiciach a taktiež dňa 07.03.2011 v nemocnici v Trenčíne, ktorú následne zrušil, nakoľko sa na druhý deň vracia späť do ústavu v Košiciach. Psychológ v ústave v Košiciach uviedol, že iné psychologické služby obvinenému neboli poskytnuté, nakoľko si to psychický stav obvineného nevyžadoval a to ani po napadnutí príslušníka dňa 30.08.2010, lebo obvinený o poskytnutie takejto služby nežiadal.

Záver: Poskytnutie psychologických služieb obvinenému Ibragimovi Alimu Nurdovičovi bolo poskytnuté na základe jeho žiadosti dňa 22.02.2011 v ÚVTOS a ÚVV v Košiciach a dňa 07.03.2011 v nemocnici v Trenčíne v súlade s interným predpisom.

Použitie donucovacích prostriedkov

Voči obvinenému Ibragimovi Ali Nurdovičovi boli dňa 30.08.2010 použité donucovacie prostriedky hmaty, chvaty a putá. K použitiu donucovacích prostriedkov došlo pri výkone technických prehliadok cely č. 305, kde bol obvinený Ibragimov umiestnený po tom, ako tento fyzicky zaútočil na príslušníka npráp. Marcela Takáča, služobne zaradeného na Oddelení ochrany a obrany v ústave Košice.

Vykonaným šetrením použitia donucovacích prostriedkov, vrátane analýzy záznamov z priemyselnej kamery je odôvodnený záver, že donucovacie prostriedky boli použité          o p r á v n e n e v zmysle ustanovení § 31 a § 35 ods. d) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Vo veci fyzického útoku obvineného Ibragimova na príslušníka ústavu Košice npráp. Takáča začal vyšetrovateľ policajného zboru trestné stíhanie za prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1, písm. a) Trestného zákona, t. j. v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, ktorého sa mal obvinený Ibragimov dopustiť tým, že fyzickým útokom aktívne pôsobil na výkon právomoci npráp. Takáča pri výkone technických prehliadok na vyššie uvedenej cele č. 305.

Záver: Použitie donucovacích prostriedkov voči obvinenému Ibragimovi Alimu Nurdovičovi bolo oprávnené  zmysle príslušného všeobecne – záväzného právneho predpisu.

K šetreniu hore uvádzaných skutočností nebolo kontrolnou skupinou zistené porušenie všeobecne–záväzných právnych predpisov a  interných predpisov.

Vo veci: „prešetrenia nepravdivých údajov v lekárskej prepúšťacej správe                       z Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne ohľadom obvineného Ibragimova Aliho Nurdoviča“

V súvislosti s pochybnosťami s poskytovaním zdravotnej starostlivosti u ods. Aliho Ibragimova Nurdinoviča, nar. 28.10.1977, komisia odboru zdravotnej starostlivosti Generálneho riaditeľstva preverila tvrdenia uvádzané pani Hanou Demeterovou, a to:

-                     prostredníctvom preskúmania sprievodného zdravotníckeho záznamu odsúdeného,

-                     preskúmaním odborných lekárskych správ, výsledkov laboratórnych vyšetrení,

-                     na základe lekárskej správy poskytnutej služobnou lekárkou zdravotníckeho zariadenia ÚVV a ÚVTOS Košice a

-                     na základe výsledkov rozhovoru s odsúdeným, ktorý bol realizovaný generálnym riaditeľom ZVJS v sprievode s kpt. MUDr. Radoslav Liščákom, MPH,                       dňa 03.03.2011.

Šetrením boli preverené skutočnosti a tvrdenia p. Hany Demeterovej o:

 1. úbytku hmotnosti u odsúdeného počas jeho pobytu v zariadeniach ZVJS,
 2. zlom určení diagnózy u odsúdeného vyšetrujúcou psychiatričkou,
 3. nepravdivých informáciách v prepúšťacej správe, vydanej interným oddelením Nemocnice pre obv. a ods. a ÚVTOS v Trenčíne (ďalej len „nemocnica v Trenčíne“) z 08.03.2011.

Bolo zistené:

a)          Ali Ibragimov Nurdinovič bol riadne vyšetrený pri nástupe do zariadení ZVJS počas vstupnej prehliadky dňa 02.05.2006 služobnou lekárkou MUDr. Gabrielou Vajovou, pričom výsledkom antropometrických meraní, ktoré sú súčasťou vstupnej prehliadky, bola zistená hmotnosť odsúdeného s hodnotou 67 kg. Hmotnosť zistená pri poslednom meraní pred nástupom menovaného na hospitalizáciu na internom oddelení nemocnice     v Trenčíne dňa 01.03.2011 bola 70 kg. Z uvedeného vyplýva, že k úbytku hmotnosti menovaného nedošlo. Referenčným parametrom pri hodnotení hmotnosti je tzv. „Body mass index“, u menovaného má hodnotu 23,9 (norma je v rozmedzí 20 – 25),                         to znamená, že sa jedná o hmotnosť primeranú jeho výške. V laboratórnych parametroch (z 11.11.2010) menovaného nie sú prítomné prejavy nedostatku živín, naopak, sú zvýšené hodnoty lipidových látok.

b)          Menovaný bol na podnet služobného lekára vyšetrený psychiatrom dňa 21.02.2011, pričom stanovil diagnózu – F43.2 – adaptačná porucha. Nie je dôvod spochybňovať závery odborného lekára, ktorý má riadne získané atestácie v príslušnom odbore. Spochybňovanie určenej diagnózy zo strany ktoréhokoľvek subjektu, ktorý nemá príslušné vzdelanie a oprávnenie na hodnotenie odborných lekárskych vedomostí možno považovať za urážlivé.

c)          Menovaný podľa zdokumentovaných údajov udal pri vstupnom vyšetrení informáciu o tom, že bol v minulosti liečený na žalúdok. Bližšia informácia o diagnóze nebola zaznamenaná. Na základe uvedeného mu boli predpísané vhodné lieky pri vyšetrení služobným lekárom dňa 28.06.2006. Ďalší údaj o ťažkostiach súvisiacimi so žalúdkom sa vyskytuje až od dátumu 13.10.2010, kedy je zaznamenaný aj údaj o „vykašliavaní krvi“. Ďalší údaj o bolesti brucha je z vyšetrenia z 08.12.2010. Po každom vyšetrení, kedy menovaný udával bolesti brucha mu boli predpísané vhodné liečivá. Diagnostický proces u menovaného bol zavŕšený počas hospitalizácie na internom oddelení nemocnice v Trenčíne, kde bola diagnostikovaná vredová choroba duodena. Nedráždivú liečebnú výživu mal menovaný pridelenú od 16.09.2010, pri nástupe do zariadení ZVJS                      si menovaný uplatnil nárok dostávať moslimskú stravu, preto mu nebola v tom období poskytovaná šetriaca diéta.

Údaj o vykašliavaní krvi sa vyskytuje v záznamoch od vyšetrenia z 13.10.2010.             Na základe uvedeného podstúpil menovaný vyšetrenie laboratórnych parametrov, RTG hrudníka, mikroskopické a kultivačné vyšetrenie hlienov dýchacích ciest. Týmito vyšetreniami bolo vylúčené ochorenie, ktoré by viedlo k vykašliavaniu krvi. Pri ORL vyšetrení z 21.10.2009 bolo riešené aj krvácanie z nosa, pričom zistený chorobný nález na nosovej sliznici si nevyžadoval liečbu.

Ťažkosti so sluchom – pocit praskania v uchu bol predmetom ORL vyšetrenia              dňa 21.10.2009. Bola mu nasadená primeraná liečba. Z daného vyplýva, že pískanie a praskanie v ušiach u menovaného nebolo prehliadané, naopak, bolo riadne riešené odborným lekárom bezodkladne (prvý záznam o pískaní ucha u služobného lekára je z 07.10.2009).

S úctou

plk. Mgr. Róbert Mudronček, v. r.

generálny riaditeľ

V Praze dne 27.3.2011

TO:  Mr. F.Araci, Deputy Section Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France

From: Hana <hana.demeterova@gmail.com>

Date: 2011/5/6

k rukám gen. ředitele vězeňské služby SR p.Mudrončeka

Dobrý den,

Vaše odpověď je skandální.

Na této stránce připomínám naši stížnost ze dne 27.3.2011, a připojuji opět také přílohu k e-mailu:

http://www.helpaman.org/cz/2011/03/18/dopis-gen-rediteli-vezenske-sluzby-sr/

Píšete, že jmenovaný v nemocnici Košice udával úraz na LEVÉ straně čelisti. V nemocnici Košice však píšou, že udával problémy s PRAVOU stranou – VIZ. PŘÍLOHA – lékařská zpráva z nemocnice Košice.

Dále píšete, že nejsou na RTG z Košic „spomenuté zmeny skeletu staršieho data“, a že “ menovaný mal utrpet úraz čeluste predtým…a to v r.2004″ , a to dle závěru z nemocnice Trenčín na levé straně.

Žádáme Vás o vysvětlení, jakým způsobem došlo v nemocnici v Trenčíně ke stanovení doby „zlomeniny levé čelisti“ v r.2004, a jakým způsobem jste vydedukovali, že v lékařské zprávě (dle Vás údajně z 31.6.2010, přestože na originále je datum 31.8.2010) se hovoří o úrazu na levé straně, když v originále zprávy se hovoří o úrazu (hematomu) na straně VPRAVO.

Dále přikládám dopis p. Ibragimova z doby měsíc před hospitalizací, kde rovněž píše o úraze vpravo.

Hana Demeterová

21.6.2011

Vážený pane řediteli,

nedostala jsem odpověď na níže uvedený dopis ze dne 6.5.2011.

Vzhledem k tomu, že p. Ali Ibragimov obdržel trestní příkaz s udělením trestu 1 rok nepodmíněně za napadení dozorce, které je námi dříve i nyní uvedenými fakty zpochybněno, žádám Vás o urychlené vysvětlení níže uvedených skutečností pro soudní účely. Současně o všem informuji Evropský soud pro lidská práva.

S pozdravem

Hana Demeterová

zástupkyně Aliho Ibragimova

2011/6/23 Spišáková Lenka, Mgr. <Lenka.Spisakova@zvjs.sk>
Vážená pani Demeterová,

na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie skutočností uvedených v elektronickej pošte zo dňa 21.06.2011 Vám v prílohe zasielam kontrolu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti u obvinenej osoby  – Aliho Ibragimova Nurdinoviča.

S pozdravom

Mgr. Lenka Spišáková

sekretariát generálneho riaditeľa

Generálne riaditeľstvo

Zboru väzenskej a justičnej stráže

Šagátova č. 1

813 04 Bratislava 1

tel.: 02/208 31 106

fax: 02/208 31 698

24.6.2011

k rukám generálního ředitele p. Mudrončeka

Vážený pane,

je sice potěšující, že poprvé přiznáváte chybu Vašich podřízených,

ale bohužel je ve Vaší odpovědi dále několik nepravdivých skutečností:

1. ani já, ani p. Ali Ibragimov jsme neviděli žádnou Vámi zmiňovanou ručně psanou lékařskou zprávu o ošetření v Košicích po „napadení“ dozorce ze dne 31.8.2010 v 7.15 hod., zato jsme Vám poskytli kopii lékařské zprávy psané na psacím stroji ze dne 31.8.2010, kde se uvádí: „dnes asi o 09.30 pri služobnom zákroku úraz v obl. jarmovej kosti vpravo…“

Z toho navíc dále vyplývá nesprávné uvedení času „služebního zákroku“. Takže Vaše konstatování, že „ostatné podané informácie boli správne“, se nezakládá na pravdě.

2. P. Ibragimov 3.3.2011 nemohl uvádět nic, co by Vás vedlo k nějaké spojitosti se zlomeninou čelisti , tedy tvrzení, že „bol zbitý na hlave a tvári v r.2005″:  už jen proto, že v lékařské zprávě z nemocnice v Trenčíně z 1.3.2011 je uvedeno: „úrazy – r.2004 – zlomenina lícnej kosti vlavo…“

O r.2005 tam není ani zmínka.

Žádám  Vás o vysvětlení.

S pozdravem

Hana Demeterová

zástupkyně p.Aliho Ibragimova

2011/6/27 Spišáková Lenka, Mgr. <Lenka.Spisakova@zvjs.sk>
Dobrý deň,

Zabudli ste nám poslať prílohu.

S pozdravom Cvirová

Dobrý den,

přílohu jsem posílala již dříve. Nicméně posílám opět.

Za takzvané „napadení“ dozorce dostal p.Ali Ibragimov trestný príkaz s udělením trestu nepodmíněně 1 rok – bez toho, aby mu byl poskytnut advokát, bez toho, aby se mohl sám obhájit. Samozřejmě jsme podali odvolání proti nezákonnosti takového jednání.

Celé „napadení“ je však velmi nedůvěryhodné od začátku do konce, což hodláme dokazovat třeba v ESLP (kam také veškerou dokumentaci zasíláme). Jsme totiž přesvědčeni, že Ali Ibragimov se pouze bránil, nikoho nenapadnul.

Takže celá věc se zlomenou čelistí nemá význam jen v tom, „že táto chyba nijako neovplyvnika zdravotný stav obv. Aliho Ibragimova“, jak se vyjadřujete.

Těch „chyb“ je mnohem více.

S pozdravem

Hana Demeterová

2011/8/1 Spišáková Lenka, Mgr. <Lenka.Spisakova@zvjs.sk>

Vážená pani Demeterová,

na základe Vašej žiadosti o vysvetlenie skutočností uvedených v elektronickej pošte zo dňa 24.06.2011 Vám v prílohe zasielam kontrolu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti u obvinenej osoby – Aliho Ibragimova Nurdinoviča.

From: Hana <hana.demeterova@gmail.com>
Date: 2011/8/1
Subject: Re:
To: „Spišáková Lenka, Mgr.“ <Lenka.Spisakova@zvjs.sk>

Vážení,
žádám Vás dále o vysvětlení, ne poprvé, k bodu 2 z mého posledního dopisu, což jste „opomněli“:
2. v lékařské zprávě z nemocnice v Trenčíně z 1.3.2011 je uvedeno: „úrazy – r.2004 – zlomenina lícnej kosti vlavo…“. O roce 2005 tam není nic – tento údaj jste uvedli bez podrobností teprve teď. Odkud je údaj Vašeho lékaře o r.2004, když sami tvrdíte, že se mělo něco stát v r.2005? Pokud by to byla zlomenina lícní kosti, nestálo to Vašemu lékaři za to, aby to poznamenal, když mi píšete, že je to ve zdravotní dokumentaci?
S díky za pochopení a s nadějí na brzkou odpověď (tato koresponcence se táhne několiměsíců a pořád doplňujete nějaké nové údaje!)
Hana Demeterová

V Košicích u Aliho a v Leopoldově u Anzora