Prohlášení 19.2.2011

http://www.opu.cz/cz/article/84

19.02.2011

Prohlášení Martina Rozumka k článku paní Ridvanové

Prohlášení ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) k článku paní Ridvanové Proč lidé utíkají z Kavkazu do Evropy?


Dne 18.2.2011 publikovala paní redaktorka Ridvanová v internetovém deníku Britské listy článek ”Proč lidé utíkají z Kavkazu do Evropy”, který hrubě napadá vedle dalších organizací a osob také OPU a mne, jako jejího ředitele.


V reakci na tento článek uvádím, že jsem přesvědčen, že se jedná o součást diskreditační kampaně organizace Pomoz jednomu člověku (reprezentovanou paní Demeterovou), která spočívá v očerňování zavedených nevládních organizací, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Ministerstva vnitra ČR s pravděpodobným cílem vytvořit si monopol na pomoc běžencům z Kavkazu. Ředitel OPU vedle bojkotu této organizace v ČR nedávno varoval slovenské kolegy z nevládního sektoru před její ”pomocí” Kavkazanům na Slovensku, kde se tato organizace uchyluje k podobným praktikám.


K obviněním uvedeným v článku paní redaktorky Ridvanové uvádím, že se nezakládají na pravdě a skutečnosti tam zmíněné jsou cíleně zkreslovány. Jako ředitel OPU jsem se nikdy netajil tím, že v letech 2004 až 2009 jsme s cílem větší nezávislosti na státních penězích navázali bližší spolupráci s advokátními kancelářemi a v období 2005 až 2009 jsem já osobně působil vedle funkce ředitele OPU také jako právní koncipient. Do tohoto období spadá řada  případů poskytování právních služeb za úplatu, a to výhradně na žádost klienta, který byl vždy informován o možnosti využít bezplatné právní pomoci právníků v OPU. Samozřejmě ne všechny případy mohou skončit úspěšně a právě z této skupiny se rekrutují některé ”mediální kauzy”, které právě společnost Pomoz jednomu člověku šíří na internetu jako důkaz nepoctivosti všech nevládních organizací a naopak poctivosti vlastní.


V konkrétní věci popisované redaktorkou Ridvanovou uvádím, že jsem vázán mlčenlivostí. Pokud jde o asistenci ze strany OPU a mé osoby, mohu pouze prohlásit, že uvedené paní byly vždy, stejně jako v jiných případech, vysvětleny všechny možnosti řešení její aktuální situace a sama se pak rozhodla pro další postup. Žádný příslib trvalého pobytu samozřejmě nikdy nepadl, stejně tak různě vysoké a nesmyslné částky uvedené v článku redaktorky Ridvanové jsou výmyslem, a to s cílem očernit mne osobně a OPU. Z tohoto důvodu také budu žádat paní redaktorku o omluvu a odstranění článku ze serveru Britských listů.JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU

19.2.2011

M. Rozumku,

kdo je Vaším pánem, jste prokázal svým vyjádřením jednoznačně.

To, že jste se vůbec pokusil diskreditovat snahu o pomoc lidem na Slovensku (bohužel i tam se uprchlíci ocitají ve stejných sítích jako jsou ty naše české), proti kterým v jejich vlasti zfabrikovali trestní věci a které by v případě nucené deportace čekalo strašné mučení a pravděpodobně v důsledku toho smrt, je neodpustitelné.

U nás na Moravě je známo, že svědomí je sviňa, takže zbývá takové jako Vy jen politovat.

Hana Demeterová