Vláda o populaci netopýrů

 V době, kdy premiér měsíce trapně (ne)řeší otázku „užitečnosti“  zmocněnce pro lidská práva, protože nemá čas (má důležitější starosti),  jsme si na vládním webu přečetli:

·

http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/

9F7E44531B899F5FC12573EF0047DADB/09A1C00E0B1918EBC125779D0024D79F?OpenDocument

 

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 15. září 2010 v 09:00 hod.

bod č. 18. Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran

Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

(Praha, Česká republika, 20. – 22. září 2010), č.j. 909/10

Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

G O V E R N M E N T   O F   T H E   C Z E C H   R E P U B L I C 
 
 
 
 
 

File no.: 2274/10 Prague, on 8 September 2010
 
 
 
 
 
OF THE MEETING OF THE GOVERNMENT OF THE CZECH
REPUBLIC 
 
 
 

PROGRAMME

 
 

held at
 
 
 
 
 

 09.00 a.m. on Wednesday, 15 September 2010.

Proposal for sending delegation to 6th Meeting
of the Contractual Parties of the Agreement on
the Conservation of Populations of European
Bats (Prague, Czech Republic, 20 – 22
September 2010)
 
 
 
 
 

File no. 909/10
Submitted by: Minister of the Environment and
 
 
 
 

 

1st Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/179628.aspx 

 
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/179854.aspx